Koulutus hitsaajien ja vanhempien operaattoreiden urataidoista ja pätevyystodistuksista

Koulutus hitsaajien ja vanhempien operaattoreiden urataidoista ja pätevyystodistuksista
Hitsausprosessi edellyttää työntekijöiden liittämistä metalliosiin sulattamalla metalliosia ja taomalla ne yhteen. Työvaliokunnan mukaan hitsaajilla on hyvät työllistymismahdollisuudet, vaikka tällä alalla ei tapahdu nopeaa kasvua. Sinun on saatava koulutus ennen työskentelyä hitsaajana. Koulutusta on tarjolla yhteisön korkeakouluissa, teknillisissä kouluissa ja lukioissa. Hitsaajaksi valmistautuminen kestää vain kuusi viikkoa。
Suunnitelman lukeminen
Suunnitteluluku on käytännön kurssi, jonka avulla opiskelijat voivat oppia ja tulkita hitsausmerkit ja kokoonpanopiirustukset, jotka sisältyvät useimpiin teollisuusympäristöissä käytettäviin piirustuksiin. Oppimalla lukemaan piirustuksia hitsaajat pystyvät tunnistamaan projektin leveyden, korkeuden ja pituuden mitat, tulkitsemaan hitsaus- ja muita symboleja sekä luonnostelemaan esineitä, jotka kuvaavat yksityiskohtia tarkasti.
Osta matematiikkaa
Hitsaajien on oltava mukavia geometrian ja jakeiden suhteen. Heidän on myös osattava laskea yksinkertaiset kaavat ja tehdä tarkat mittaukset. Nämä taidot ovat välttämättömiä, koska hitsaajien on oltava tarkkoja kalliiden virheiden välttämiseksi. Hitsaajat käyttävät usein samoja matemaattisia kaavoja, minkä ansiosta uusien hitsaajien on helppo tarttua nopeasti.
Kemia ja fysiikka
Hitsaus on taito, johon sovelletaan suunnittelun perusperiaatteita, joten sinun on tiedettävä kemian ja fysiikan perusteet. Kemia ja fysiikka ovat tieteitä, jotka tutkivat energiaa ja ainetta ja niiden vaikutuksia vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Hitsaus on kahden metallin yhdistäminen toisiinsa kuumentamalla niitä, joten tapahtuu kemiallinen ja fysikaalinen reaktio. Oppimalla kemia ja fysiikka perustiedot saat laajemman käsityksen siitä, mitä tapahtuu, kun metallit lämpenevät ja sitoutuvat toisiinsa.
Hitsausmetallit
Hitsaus käsittää metallien valmistelun, niiden ruostumisen tarkistamisen, asianmukaisten turvalaitteiden käyttämisen ja metalliosien sulamisen yhdessä. Hitsaajien on tiedettävä ero hyvän ja huonon hitsin välillä. Heidän on osattava kuunnella metalleja tarkasti hitsausprosessin aikana, koska he tietävät, jos metallit hitsaavat oikein. Hitsaajien on myös osattava kuunnella tarkasti hitsauslaitteitaan. Tämä on toinen tapa mitata hitsausprosessin etenemistä.
 


Lähetysaika: marraskuu-10-2020